1423152372-na-zamow-kratka-prosta-luft - e

March 21, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download 1423152372-na-zamow-kratka-prosta-luft - e...

Description

Kratka  Wentylacyjna  Luft

Kratka  Wentylacyjna  Luft

Grubo  blachy:  1,5mm

Grubo  blachy:  1,5mm

F

F

Otw r

G C

C Ilo

Otw r

D

G

D

H

E

B

H

A

E

B

A

:...........................................................

Ilo

Wymiary  [mm]

Kolor:...........................................................

C D E

min.30mm

Maksymalna  d ugo  kratki  z  frontem  szlifowanym    wymiar  A   wynosi  1500mm

F

min.10mm

Maksymalna  g boko  kratki  z  frontem  szlifowanym    wymiar  C   wynosi  140mm

H

G

Numer  Wiersza  LP  Google

Zatwierdzi

Data Kod  Vendo

Numer  ZO AW

B

Standardowa  wysoko  ko nierza  wymiar  F  wynosi  15mm,  mo na wykona  ko onierz  o  innej  wysoko ci. Najmniejsza  wysoko  ko nierza  10mm Minimalna  wysoko  wewn trz  kratki  wymiar  E  wynosi  30mm Maksymalna  d ugo  kratki  z  frontem  szlifowanym    wymiar  A   wynosi  1500mm

Numer  Wiersza  LP  Google

Zatwierdzi

Data Kod  Vendo

D E

min.30mm

F

min.10mm

H

Wype nia  pracownik  firmy  Kratki.pl Odebra      (handlowiec)

C

G

Maksymalna  g boko  kratki  z  frontem  szlifowanym    wymiar  C   wynosi  140mm

Wype nia  pracownik  firmy  Kratki.pl Odebra      (handlowiec)

A

Uwagi:...........................................................

B

Standardowa  wysoko  ko nierza  wymiar  F  wynosi  15mm,  mo na wykona  ko onierz  o  innej  wysoko ci. Najmniejsza  wysoko  ko nierza  10mm Minimalna  wysoko  wewn trz  kratki  wymiar  E  wynosi  30mm

Wymiary  [mm]

Kolor:...........................................................

A

Uwagi:...........................................................

:...........................................................

Numer  ZO AW

View more...

Comments

Copyright © 2017 ECITYDOC Inc.