Karta techniczna wyrobu

May 12, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download Karta techniczna wyrobu...

Description

Gardal 200N Impregnat polimerowy do betonu - zabezpiecza przed pyleniem betonu tworząc mikropowłokę, - zabezpiecza przed wchłanianiem wody, - zabezpiecza przed solami, kwasami oraz zasadami, - zabezpiecza przed wnikaniem olejów oraz wchłanianiem pyłów (kurzu), - zmniejsza moŜliwość rozwijania się porostów na powierzchni, - odporny na wysokie pH oraz warunki atmosferyczne, - ułatwia mycie

Zastosowanie

Impregnat Gardal 200N przeznaczony jest na podłoŜa betonowe (wylewki), kostkę brukową i piaskowiec. Dzięki swojej zdolności do penetracji wnika w strukturę materiału dając efekt „mokrego podłoŜa” oraz tworzy lekko błyszczącą warstwę , polepsza odporność na ścieranie i pylenie. MoŜna stosować na tarasach, w pomieszczeniach gospodarczych i produkcyjnych, magazynach, garaŜach, ciągach komunikacyjnych itp.

Właściwości

Preparat bazie polimerów akrylowych tworzy mikropowłokę o następujących właściwościach: − podnosi odporność na UV i warunki atmosferyczne, − zwiększa wodoodporność, zmniejsza nasiąkliwość, − podnosi odporność na słabe kwasy, zasady i sole. Ponadto: − odświeŜa wygląd i zabezpiecza przed pyleniem betonu, − polepsza odporność betonu na ścieranie, − chroni przed olejem (silnikowym itp.) oraz zabrudzeniami typu kawa, wino, zabezpieczając przed wnikaniem zabrudzenia w strukturę powierzchni zaimpregnowanej.

Sposób uŜycia

Impregnat powinien być stosowany na podłoŜa suche, oczyszczone z kurzu, wosku, tłuszczu, oleju, smarów oraz nieprzepuszczalnych powłok malarskich. Preparat moŜna nanosić pędzlem , wałkiem lub pistoletem natryskowym na podłoŜe o temperaturze powyŜej +5ºC. Warunki stosowania: podłoŜe suche poniŜej 4 % wilgotności - podłoŜa mokre nie nadają się do impregnacji,Sposób uŜycia

− − − − − −

podłoŜe o temperaturze powyŜej +5ºC do + 25 ºC , dla powierzchni bardzo chłonnych moŜna zastosować drugą warstwę, warstwa na warstwę w odstępach około 1 godziny, unikać nasłonecznienia w czasie impregnacji, na drugi dzień po zaimpregnowaniu podłoŜe nadaje się do eksploatacji. chronić przed wodą minimum sześć godzin po zakończeniu impregnacji.

Wydajność

ZuŜycie impregnatu jest w bardzo duŜym stopniu uzaleŜnione od chłonności gruntowanego podłoŜa i wynosi ok. 0,08-0,15 litra na m2, czyli od 5 do 12,5 m2 z litra impregnatu.

Przechowywanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5ºC do +25ºC (preparat naleŜy chronić przed ogniem oraz nadmiernym nagrzaniem). Odpowiednio składowany zachowuje swoją przydatność do uŜycia przez okres 24 m-cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Dane techniczne

Temperatura podłoŜa od +5ºC do +25ºC UŜytkowanie powierzchni po 24 godzinach Gęstość ok. 0,85 g/cm3 Odporność na temperatury (po wyschnięciu ) od -40ºC do +80ºC Produkt zgodny z wymaganiami normy: PN-C-81753 „Impregnaty ochronnodekoracyjne”

Atesty

Posiada atest PZH nr HK/B/0932/01/2009 − −

Zalecenia/uwagi

nie stosować na powierzchnie niechłonne typu gres polerowany, marmur itp. zabrudzenia, trudno usuwalne plamy brudu usuwać poprzez przetarcie szmatką zwilŜoną rozpuszczalnikiem „nitro” lub papierem ściernym o sugerowanej granulacji od 300 do 600, − ewentualne powstałe smugi, przebarwienia powstałe podczas usuwania zabrudzeń wymagają ponownej impregnacji, − przed impregnacją naleŜy wykonać próby na niewielkiej powierzchni w celu sprawdzenia, czy efekt końcowy jest zadowalający.

View more...

Comments

Copyright © 2017 ECITYDOC Inc.