Rolniku nadchodzi zima zabezpiecz się przed upadkiem

May 14, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download Rolniku nadchodzi zima zabezpiecz się przed upadkiem...

Description

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Placówka Terenowa w Koninie informuje:

Rolniku nadchodzi zima zabezpiecz się przed upadkiem

Praca rolnika uzależniona jest w szczególny sposób od pory roku oraz pogody. Większość prac w rolnictwie wykonuje się na otwartej przestrzeni. Zima jest okresem kiedy rolnicy szczególnie Ci pracujący na powietrzu — narażeni są na działanie niskich temperatur. Występowanie opadów śniegu, gołoledzi, szadzi lub szronu może powodować istotne zagrożenia dla osób pracujących na otwartej przestrzeni. Niesprzyjające warunki atmosferyczne powodują, że zwiększa się zagrożenie wypadkowe.

Warto zadbać o bezpieczeństwo w tym okresie. Upadki osób w gospodarstwie rolnym to ponad polowa wszystkich zdarzeń wypadkowych, którym ulegają rolnicy.

Przyczynami upadków w sezonie jesienno-zimowym najczęściej jest: •Zły stan nawierzchni podwórzy /grząskość, śliskość, brak dbałości o stan ciągów komunikacyjnych np. w czasie zimy zaśnieżenie lub oblodzenie, zamarznięte grudy ziemi!, brak obuwia roboczego lub nieodpowiednie, zabrudzone lub wyeksploatowane obuwie robocze.

1

Aby zmniejszyć ryzyko upadku: •

• • • • • • •

Zachowaj porządek w obejściu, dbaj o stan techniczny ciągów komunikacyjnych, ich czystość i właściwe rozmieszczenie (usuwaj wystające przedmioty i nierówności, które zwłaszcza przykryte śniegiem mogą być niewidoczne) Wyrównaj i w miarę możliwości utwardź nawierzchnię podwórza Zadbaj o właściwe odprowadzenie wody opadowej Zimą likwiduj śliskość nawierzchni przejść komunikacyjnych przez usuwanie śniegu, posypywanie oblodzeń piaskiem lub solą gospodarczą Stosuj oświetlenie podwórzy Sprawdzaj stan stopni w maszynach gospodarczych, drabinach i podestach przed ich użyciem Schody po nocnych przymrozkach mogą być oblodzone- zadbaj o stan techniczny schodów, poręczy, stopnie powinny być wykonane z nieśliskiego materiału Dostosuj obuwie do panujących warunków atmosferycznych i planowanej pracy - stosuj właściwe obuwie robocze, które zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć i potknięć, przylegające do kostki o podeszwie protektorowanej.

PAMIĘTAJ! Przygotuj swoje gospodarstwo do pory roku i przewidywanych warunków atmosferycznych.

2

View more...

Comments

Copyright © 2017 ECITYDOC Inc.