Strategie marketingowe_Lodz 21 05 13

April 10, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download Strategie marketingowe_Lodz 21 05 13...

Description

ISO 9001

ZETOM-CERT

Szanowni Państwo, Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) Urząd Miasta Łodzi w ramach Systemu doradztwa i szkoleń mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Strategie marketingowe i skuteczny

przekaz reklamowy” Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych strategii marketingowych i promocyjnych przedsiębiorstwa, nabycie umiejętności samodzielnego tworzenia strategii promocyjnej firmy, doboru kanałów komunikacji reklamowej, i kreowania skutecznego przekazu reklamowego.

Szkolenie kierowane jest do mikro i średnich przedsiębiorców, osób planujących załoŜyć własną działalność gospodarczą, pracowników działów marketingu i sprzedaŜy. Dla wszystkich chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat marketingu, promocji firmy i moŜliwości reklamowych na polskim rynku. Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawowe strategie marketingowe, nauczą się podstaw planowania strategii promocyjnej firmy/marki/usługi, określenia grupy celowej, doboru mediów do celów promocyjnych. Uczestnicy zajęć będą mogli zaktualizować wiedzę na temat rynku mediów w Polsce, realnych moŜliwości promocyjnych dla firm, poznają plusy i minusy promocji w Internecie, TV, radiu, prasie czy outdoorze. Podczas zajęć przeprowadzimy analizę briefu reklamowego i spróbujemy samodzielnego tworzenia sloganu reklamowego, operowania językiem reklamy. Uczestnicy poznają teŜ podstawowe wskaźniki efektywności reklamy i nauczą się je interpretować. Podczas szkolenia będą wykorzystywane następujące metody pracy: ćwiczenia, studium przypadku, analizy, wykład oraz prezentacja. Szkolenie poprowadzi pani Monika Jankowska-Janicka, doradca biznesu, na co dzień zajmująca się doradztwem reklamowym, od lat związana z mediami ogólnopolskimi, trener współpracujący z Polską Fundacją Przedsiębiorczości.

Szkolenie odbędzie się dnia 21 maja 2013 r. w godzinach 09.00 – 16.00, w

Łodzi

w godzinach 09.00 – 16.00 przy al. Politechniki 32, sala konferencyjna nr 114.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://www.sds.lodz.pl/tresc/123 Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji: www.sds.lodz.pl Serdecznie zapraszamy !

ISO 9001

ZETOM-CERT

Program szkolenia „Strategie marketingowe i skuteczny przekaz reklamowy”

Godzina 09.00 – 09.15 09.15 – 10.30

10.30 – 10.45 10.45 – 12.15

12.15 – 12.45 12.45– 14.15

14.15 – 14.30 14.30 – 16.00

16.00

Temat zajęć Powitanie uczestników i wprowadzenie • Istota i cele strategii marketingowej w przedsiębiorstwie - Zasady tworzenia strategii - Myślenie strategiczne - Strategie konkurowania - Strategie „push” i „pull” Przerwa • Reklama i tworzenie strategii promocji - Etapy tworzenia strategii promocji - Wybór grupy celowej - Instrumenty ATL i BTL - Istota reklamy – model AIDA - Kanały, nośniki i środki przekazu reklamowego Przerwa • Rynek reklamowy w Polsce - wady i zalety poszczególnych mediów - Struktura i potencjał polskiego rynku reklamowego w Polsce - Reklama internetowa - Reklama telewizyjna - Reklama radiowa - Reklama prasowa - Product placement - Reklama zewnętrzna - Reklama ambientowa Przerwa • Skuteczny przekaz reklamowy - Język reklamy - Skuteczny slogan reklamowy – zasady tworzenia - Efektywność reklamy – podstawowe wskaźniki - Współpraca z agencją reklamową i profesjonalny brief Zakończenie szkolenia

View more...

Comments

Copyright © 2017 ECITYDOC Inc.