Terminy składania wniosków

April 17, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download Terminy składania wniosków...

Description

Terminy składania wniosków w programie Erasmus+ w 2015 r. Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat. Akcja 1.      

Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 4 lutego 2015 r. Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia – 4 marca 2015 r. Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 30 kwietnia 2015 r. Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 1 października 2015 r. Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus – 4 marca 2015 r. Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego – 3 kwietnia 2015 r.

Akcja 2.      

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 4 lutego 2015 r. Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia – 31 marca 2015 r. Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 30 kwietnia 2015 r., 1 października 2015 r. Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 26 lutego 2015 r. Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 10 lutego 2015 r. Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 3 kwietnia 2015 r., 2 września 2015 r.

Akcja 3. 

Spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 4 lutego 2015 r., 30 kwietnia 2015 r., 1 października 2015 r.

Działania „Jean Monnet” 

Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla instytucji i stowarzyszeń, sieci, projekty – 26 lutego 2015 r.

Działania w dziedzinie sportu 

Współpraca partnerska w dziedzinie sportu związana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 22 stycznia 2015 r.Współpraca partnerska w dziedzinie sportu niepowiązana z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 14 maja 2015 r.Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe związane wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 22 stycznia 2015 r.Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe niepowiązane z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 14 maja 2015 r.

Źródło: Zaproszenie do składania wniosków w programie Erasmus+ 2015 – EAC/A04/2014 / Zmiany w zaproszeniu do składania wniosków w programie Erasmus+ 2015 – EAC/A04/2014

Fundacja Rozwoju Systemu Eduakcji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Dokument dostępny na: www.erasmusplus.org.pl/dokumenty

View more...

Comments

Copyright © 2017 ECITYDOC Inc.